touch21bj.wordpress.com
[8.4.2011] Dara’s me2DAY
Source: Dara’s me2DAY Eng trans by YGLadies Vtrans by Rờm @ TOUCH2NE1 DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION 9.4.2011 #1 Wassup?!? Những người bạn mitu của tôi đang làm gì vậy~? Nếu bạn đang buồn chán …