touch21bj.wordpress.com
[Fan acc] Dara tại sân bay Incheon International trên đường đến Bangkok, Thailand
Vì có một lần cô ấy đã nhìn thấy 2NE1, cô ấy liền đến chỗ CL xin chữ kí. CL đã tỏ ra thích thú với thiết kế hộp sọ của tấm bìa được yêu cầu kí vào. Tiếp đến thì Minzy xuất hiện và cô ấy cũng xin mộ…