touch21bj.wordpress.com
Dara: ” Tôi không nghĩ rằng mình là một ngôi sao lớn. “
Source: Phillipine Daily Enquirer via LetsPlay2NE1 Edited by : Shindong@21Bangs.Com Vtrans by Donkihochea@touch2ne1.info DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT PERMISSION Dara đã tham dự cuộc phỏng vấn của t…