touch21bj.wordpress.com
2NE1 quyết định hoãn kế hoạch debut ở Nhật vô thời hạn
Source: Translated by: knucklepink@WeLoveDara.com/ BlackjackBelle@OhDara.com/ knucklepink@YGLadies.com V-trans by CrazyFun@Touch2NE1.info Take it out with full credit 2NE1 đã hoãn kế hoạch debut …