touch21bj.wordpress.com
2NE1 “Chúng tôi muốn là icons hơn là idols”
Source: Yeonhap News Cre: DC21 Vtrans by Guii@touch2ne1.info DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT PERMISSION Ngành công nghiệp âm nhạc gần đây đã được kích thích với việc phát hành album chính thức đầu tiê…