touch21bj.wordpress.com
[Fancams] Minzy trong MBC Gayo 2010 cùng với SM
Cre: YGL Vtrans + Reup by Donkihochea@touch2ne1.info DO NOT TAKE OUT WITH FULL CREDITS Chúng ta đều biết Minji là bạn với một vài người của SM, như SooYoung, Hyoyeon, Yoona, Tiffany của SNSD và Lun…