touch21bj.wordpress.com
{Oneshot} Nâu
Author: Cotton Candy aka Lynn xinh đẹp.. Disclaimer: Park Bom và Yongie tất nhiên k thuộc về mình.. Casting/Paring: G-Bom.. Genre: G