touch21bj.wordpress.com
Hướng dẫn đăng kí và sử dụng YG Family Card
Credits :Baeholic @ Touch2NE1.info + YGfamily.com DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT PERMISSION Thời gian gần đây khi các bạn mua các album của nhà YG đều nhận được 1 YG card, bài này sẽ…