totuudensanat.com
Melkisedekin pappeus
Vanhassa testamentissa on erikoinen kertomus siitä, kun Abraham tapasi Salemin kuninkaan Melkisedekin ja antoi tälle kymmenykset kaikesta sotasaaliistaan (1. Moos. 14:17-24). Kuka oli tämä Melkised…