totuudensanat.com
Valtakuntien historia ja tulevaisuus
Maailmassa on noussut ja tuhoutunut erilaisia valtakuntia ja kulttuureita. Mikä on niiden vaikutus nykyaikana? Mihin valtakeskittymät sijoittuvat ja keiden välillä taistelu arvovallasta käydään? Ar…