totts.org
FESTES DEL ROSER - Totts.org
Creació del mapa informatiu de les festes del Roser a la Rambla de Barcelona. Desplegable elaborat amb una estètica clara, adaptat a l’estil corporatiu de l’Associació. Es van imprimir 10.000 exemplars.