totts.org
RAMBLAMAP - Totts.org
Mapa informatiu i publicitari. Projecte col·laboratiu en el qual participen diverses empreses que presten serveis al llarg de la Rambla i a la ciutat de Barcelona. Edició quadrimestral, amb una tirada de 100.000 exemplars. Actualment, Totts.org s’encarrega del disseny, comercialització, producció i repartiment, arribant a més de 120 punts de repartiment dins la zona. Ramblamap.com