totts.org
FES-HO A LA TEVA MANERA - Totts.org
Acció realitzada al mercat amb la intenció de destacar la figura del comerciant, el producte natural i la relació entre aquests. El comerciant suggereix la manera d’elaborar el seu producte, proposa una manera tradicional i una altra adquirida a través del pluriculturalisme exemplificant la perfecta assimilació de cultures que rep la Boqueria. Es van imprimir pósters, …