totts.org
BOQUERIAMAP 2.0 - Totts.org
Boqueriamap es una eina d’ubicació dins del mercat i rodalies, un altaveu on les ofertes del mercat es transmeten als ciutadans. Serveix per orientar, dinamitzar i transmetre informació útil. Un espai per la gastronomia i els productes naturals. Boqueriamap és un desplegable de paper en 4 parts, d’edició trimestral, amb una tirada de 30.000 exemplars. …