torun24.tv
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
Na kulturalnej mapie Torunia znaleźć można wiele prężnie działających placówek. Wśród nich warto wymienić Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, samorządową instytucję kultury, której organizatorem j…