torun24.tv
Nie chcemy likwidacji Domu Harcerza!
29 stycznia na posiedzeniu Komisji OĊ›wiaty i Sportu Rady Miasta Torunia przedstawiono projekt likwidacji w dotychczasowej formie i lokalizacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”,…