torun24.tv
Miłość i seksualność – konferencja
Ogólnopolska konferencja „Miłość i seksualność. Stan teorii i badań w Polsce w perspektywie interdyscyplinarnej” przyciągnęła do sali Rady Wydziału Nauk Historycznych wielu badaczy i sł…