torun24.tv
Mistrzostwa w Przechodzeniu
Budowa nowego toruńskiego mostu stała się okazją do licznych wydarzeń towarzyszących. Jednym z najciekawszych były Mistrzostwa w Przechodzeniu z udziałem Roberta Korzeniowskiego i Dariusza Szpakows…