torick.ru
Jon Shafer's At the Gates (2019) |
На вид Civilization без Сида, на вкус - The Settlers 2 без соли. Увы, 10 часов сингплеера - вот и весь потенциал At the Gates.