torgdagenibergen.com
Torgdagen i Bergen har fått ny nettside: www.torgdagenibergen.no
2018: Torgdagen i Bergen har fått ny nettside: www.torgdagenibergen.no Frammøtet av store tradisjonsbåtar som skøyter og kuttarar var uvanleg stort i år, og spesielt gledelig er det at frammøte av …