torgdagenibergen.com
Torgdagen i Bergen har fått ny nettside: www.torgdagenibergen.no
Kapproinga gjekk føre seg i pausen frå scenen, starten gjekk om lag klokka 1315. Startlinja var mellom hekken til MS Sunnhordland ved Torgutstikkaren og MS Tyrving ved Strandkaien. Alle dei fem båt…