torgdagenibergen.com
FOR ET SKUE ! – Fjordabåtene og andre båter
Det gledet et sjømannshjerte å se så mange flotte båter i indre havn Torgdagen 2017. Spesielt var det å se alle de verneverdige fartøyene. Langs Bryggen lå «Midthordaland», «Stavnes» og «Stord 1» e…