torgdagenibergen.com
Påmelding av båtar til Torgdagen 2013
No har de høve til å melde på båtar til Torgdagen 8. juni! Her finn de eit skjema med PÅMELDING TIL BÅTAR som kan fyllast ut og sendast til båtansvarleg på Torgdagen, Svein Tore Solsvik. Vi treng …