torgdagenibergen.com
Soga om Johannes Kleppevik
Trubadur, komponist og tekstforfatter, 10.10.1947–03.02.2001, fra Sotra. Johannes Kleppevik er ofte omtalt som kystens trubadur og kystkulturens far. Selv kalte han seg en «seabilly», og mange av v…