topsa.nu
Gentest lista
Gentester Vi har gjort en sammanställning på de vanligast förekommande gentesten nedan. De är kategoriserade efter typ av test: 1. Härkomst 2. DNA-profil och 3. Specialtester avseende särskilda riskfaktorer. Vissa aktörer, som 23andme, har tester i alla tre kategorier. Andra, som Myheritage, fokuserar på ett område. Vem som äger datan av DNA analyserna är i