topoet.ca
Feeling Fine
Feeling Fine I’m feeling fine no – I am fine feel is a word of uncertainty because feelings can be deceiving feels like winter doesn’t mean it is winter I am fine I am well no &#…