topodgorina.com
UZORCI RAKIJA SA OCENAMA NA SAJAMU ŠLJIVA OSEČINA 2015.g.
Red. Br. PROIZVOĐAČ KONTAKT NAZIV ROBE Godina Jačina Poeni Medalja 1 Margan Lazar 063/266-982, Crepaja, 26213 S.Kovačevića 16. jabukovača 2013 42,5% 18,25 ZM …