topodgorina.com
SPOMEN KOMPLEKS U GORNJEM CRNILJEVU
Potpukovnik Milenko Pavlović bio je pilot Vojske Jugoslavije i komandant 204. lovačko – avijacijskog puka. 4. maja 1999. godine kada je nad Valjevom primećena veća grupa NATO aviona, Milenko …