topodgorina.com
Rimski most i kanjon reke Ljuboviđe
Reku Ljuboviđu preseca kameni luk Rimskog mosta (ili Jerininog mosta, kako ga još u narodu nazivaju). Potiče još iz rimskog perioda, a sa dašnji izgled je dobio u tursko vreme. Kanjonom reke Ljubov…