topodgorina.com
ODLUKA O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
NARUČILAC:TO ”Podgorina” Osečina Broj JN: 26/18 Broj odluke: 26-6/18 Datum: 04.07.2018. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 12…