topodgorina.com
ODLUKA O DODELI UGOVORA: iznajmljivanje, montaža i demontaža štandova za Sajam šljiva 2019
NARUČILAC:TO ”Podgorina” Osečina Broj JN: 34/19 Broj odluke: 34-8/19 Datum: 15.07.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (”Sl. glasnik RS” br. 124/2012,…