topodgorina.com
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12,14/2015 i 68/2015), Turistička organizacija „Podgorina“ Osečina dana 06.08.2018 godine, objavljuje: OBAVEŠTENJE O …