topodgorina.com
OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Na osnovu člana 36. stav 1.tačka 2 i stav 6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/12,14/2015,68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 30/18 od 0…