topodgorina.com
Iznajmljivanje, montaža i demontaža štandova za Sajam šljiva 2019 Osečina
poziv za podnošenje ponuda Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2), 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Turistička organizacija “Podgorina“ ,www.top…