topodgorina.com
Crkve Osečanske i Soko grad
STARA I NOVA CRKVA U OSEČINI Stara crkva u Osečini podignuta je početkom XVIII veka. Prvobitno je bila posvećena Sv. Georgiju, a od 1765. godine Sv. Vaznesenju Gospodnjem. Turci su je više puta pal…