topodgorina.com
ODLUKU o dodeli ugovora: Izvođenje muzičkog programa na Sajmu šljiva u Osečini 2019
Naručilac: Turistička organizacija Podgorina Osečina Broj: JN 35/19 Datum: 16.07.2019. godine Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, br.124/12,14/15 i 68/15) naruč…