toosvanholstein.wordpress.com
Honderd miljoen dollar voor dat beeldje? Oké, pak maar in!
Ik heb in twijfel gestaan. Wel of niet voor een korte trip naar Londen. Want in kunstbladen en op kunstsites valt ’t maar met moeite over het hoofd te zien, de grote overzichtstentoonstellin…