toogreentobefalse.wordpress.com
Teman, aminkan doa ini agar keluarga kita teguh Iman & Islamnya, ‘Rabbana la tu zigh qulubana ba’da idz-hadaitana wa hablana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab’ ‘Ya…