toogreentobefalse.wordpress.com
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan kawan bergaul yang sholeh lebih baik daripada menyendiri. Berbincang-b…