toogreentobefalse.wordpress.com
“Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, ucapkan; ALLAAHUMMAFTAHLI ABWAABA RAHMATIK (Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatMu untukku). Dan jika keluar maka ucapkan; ALLAAHUMMA INNII AS…