tony3639.wordpress.com
Om lag och moral i fråga om flyktingsmuggling
Publicderad i Piteåtidningen och Västerbottens folkblad 20150921 Under några veckor i september och oktober 1943 smugglade fiskare 7700 danska judar och andra flyktingar över Öresund till Sverige. …