tony3639.wordpress.com
Så når Sverige full sysselsättning – ny rapport
Lönebildning bortom NAIRU är en rapport beställd av LO som jag varit redaktör för. Den presenterades på LO-borgen 20 maj. I rapporten presenteras alternativ till den dominerande synen att det exist…