tony3639.wordpress.com
Ska vi bara se på när barnen drunknar?
Publicerad i Västerbottens folkblad och Piteåtidningen 20150427 Sedan år 2000 uppskattas 22 400 flyktingar ha drunknat i Medelhavet. För drygt en vecka sedan dog 850 människor, det är lika många so…