tony3639.wordpress.com
Saudibråket – ett eko från 80-talets Sydafrikadebatt
Publicerad i Piteåtidningen och Västerbottens folkblad 20150309 Förra gången agerade näringslivet i det fördolda. Nu sker det öppet genom den debattartikel som kända näringslivsföreträdare lät publ…