tony3639.wordpress.com
Bra att Försäkringskassan stäms
Diskrimineringsombudsmannen har stämt Försäkringskassan för fyra fall av könsdiskriminering. Det handlar om gravida kvinnor med allvarliga besvär som nekats sjukpenning. I korthet hävdar Försäkring…