tonvanthof.com
Oprechtheid en nauwgezetheid: Baggini over de waarheid
‘Mensen worden nog net zo woedend over leugens als altijd, wat nergens op zou slaan als ze niet in het belang van de waarheid zouden geloven.’ In onze huidige post-truth cultuur lijkt waarheid van …