tonvanthof.com
08.42 u. Zette een andere zender op toen ik de eerste klanken van Bohemian Rhapsody hoorde; wat een kolerenummer. 09.12 u. Herinnerde me dat ook ík weleens de woorden rat race heb gebezigd ter verw…