tonvanthof.com
Nu eens bepaal je iets, dan weer overkomt je een dingetje. In de planning van wat ook, de eigen levensloop incluis, zou ik rekening houden met deze wetmatigheid. Het kan wel eens een sleutel zijn t…