tonsbergfilmklubb.wordpress.com
Kampen om Algerie
Midt under avkoloniseringen og de nasjonale frigjøringskampene på 1960-tallet, utkom en helt spesiell film i Italia.