tomoe.yataiki.net
放送:第一回・秦の話題
2015/12/10th公開:書を嗜む者が3人集まれば始まるのは芸術文化座談会。センセイ(野尻泰煌)が東京国立…